HOMEWIEZIJNWIJAGENDAFOTOSHISTORIE
                   

 

Wie zijn wij?
 


De Krijtberg Singel 446


De R.K. Studentenvereniging Thomas van Aquino bestaat uit een groep jongeren die elkaar
ontmoet in de Krijtberg. Dat is de kerk van de H. Franciscus Xaverius aan het Singel,
tegenover de UB.

De leden zijn studenten van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de
Hogeschool van Amsterdam. xxx is voorzitter. xxx secretaris en xxx penningmeester


 

                                                    
                          

Het bestuur vergadert eens in de veertien dagen. De meeste leden zijn Rooms-
Katholiek maar ook jongeren uit andere denominaties zijn lid. Als je geen religieuze
achtergrond hebt maar wel belangstelling voor het Katholieke (Christelijke) geloof ben je
welkom. Als je eens een H. Mis wilt bijwonen om te ontdekken wat het Katholieke geloof
inhoudt zie:

www.krijtberg.nl of www.olvkerk.nl

Je kunt ook een e-mailtje sturen aan thomasvanaquino@gmail.com voor een afspraak om met
een aantal van ons gezamenlijk de Mis te vieren. Overigens wordt de zondagmiddagviering in
de Krijtberg (17.15) traditioneel door veel ‘Thomisten’ bezocht.         

Thomas spreekt de jongeren toe in de Mozes en Aaron Kerk, tijdens de Stille Omgang


Aan de vereniging zijn twee studentenpastors verbonden.
Tjeerd Jansen S.J.
(rector van de Krijtberg)

Tjeerd Jansen S.J. 

 

En Christian van der Ploeg (rector van de O.L.V. aan de Keizersgracht):

                        
                                            Christian van der Ploeg                                            O.L.V Keizersgracht 220

 


Interieur van de Krijtberg

Vanaf september 2007 zijn er lezingen in de pastorie van de Krijtberg. Kijk hiervoor onder
het kopje ‘agenda’.

 

 
   © 2007 Banier Rietdijk